Środki z emisji zostały przeznaczone na nabycie nieruchomości. Spółka rozważa pozyskiwanie kapitału w przyszłości także z emisji akcji.

"Z emisji obligacji serii E pozyskaliśmy nieco ponad 4,2 mln zł, które przeznaczyliśmy na nabycie nieruchomości. Planujemy złożyć w najbliższym czasie wniosek do GPW o dopuszczenie obligacji do obrotu oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku Catalyst. Będzie to już nasza trzecia seria papierów dłużnych, która zadebiutuje na tym rynku. Dzięki wprowadzaniu obligacji do obrotu w ASO nasi obligatariusze otrzymują możliwość handlu posiadanymi papierami" - powiedział wiceprezes Michał Owsiewski, cytowany w komunikacie.

W kwietniu 2013 r. na Catalyst zadebiutowały obligacje serii B, a w grudniu ub. roku obligacje serii C, przypomina spółka.

"Wprowadzanie kolejnych serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst jest, obok upublicznienia akcji, jednym z elementów strategii rozwoju spółki. 2C Partners S.A. rozważa także w przyszłości pozyskanie kapitału z emisji akcji i liczy, że prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej wobec akcjonariuszy oraz obligatariuszy pozwoli na zwiększanie poziomu wiarygodności w oczach klientów oraz partnerów emitenta" - czytamy dalej.

Spółka podkreśla, że I kwartał tego roku był bardzo udanym okresem. Osiągnęła 552 tys. zł zysku netto wobec straty rok wcześniej na poziomie 509 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w minionym kwartale 3.022 tys. zł, podczas gdy rok temu ich wartość wyniosła 750 tys. zł.

"Poprzez pozyskanie kolejnych środków finansowych z emisji obligacji znacząco obniżyliśmy nasze koszty finansowe. Jest to bowiem bardzo konkurencyjne źródło finansowania. Spółka regularnie wypłaca odsetki od obligacji, dlatego też nasza wiarygodność jest na bardzo wysokim poziomie i nie mamy problemów z plasowaniem emisji" - podsumował Owsiewski.

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. 2C Partners operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym.