Orange Polska

Orange Polska odnotowało 94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po wynikach za I półr. br. Orange Polska podtrzymał cel w zakresie organicznych przepływów pieniężnych na cały 2014 rok, podała spółka. >>>>

Przychody Orange Polska z usług telefonii komórkowej wyniosły 2.894 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 3.123 mln zł rok wcześniej, podał telekom. Orange szacuje, że wskaźnik penetracji rynku telefonii komórkowej wyniósł 148% na koniec czerwca br.>>>>

Liczba stacjonarnych dostępów szerokopasmowych (rynek detaliczny) Orange Polska spadła o 1,6 proc. w relacji rocznej do 2,28 mln w I poł. 2014 r., zaś liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych - zwiększyła się o 22,2 proc. w ujęciu rocznym do 1,32 mln, podał operator.>>>>

Reklama

Budimex

Budimex odnotował 86,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 67,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień grupy Budimex wyniósł 3,9 mld zł na koniec czerwca 2014 roku, poinformowała spółka.>>>>

Budimex Nieruchomości może przedsprzedać łącznie ok. 1,5 tys. mieszkań w całym 2014 roku (wobec 553 w I półroczu), poinformował prezes spółki Henryk Urbański. Szacuje, że deweloper rozpozna w tegorocznych wynikach łącznie ok. 900 lokali. "W drugim półroczu rozpoczniemy 7 nowych projektów i wprowadzimy 1600 mieszkań do oferty, przede wszystkim w Nowych Czyżynach w Krakowie. Ta inwestycja będzie miała decydujący wpływ na poziom naszej tegorocznej sprzedaży" - powiedział Urbański podczas spotkania z dziennikarzami. Według jego słów, deweloperskie ramię grupy przekaże klientom ok. 900 mieszkań w 2014 r. i zanotuje większe przychody niż w 2013 r.

Exillon Energy

Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 17.532 baryłek w czerwcu wobec 17.847 baryłek w maju, podała spółka. Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP wyniosło w czerwcu br. 3.803 baryłek, zaś w przypadku spółki Exillon WS - 13.729 baryłek, podano w komunikacie.

GPW

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowali o przeznaczeniu 50,37 mln zł na dywidendę za 2013 r., co da wypłatę w wysokości 1,20 zł na akcję, podała Giełda. >>>>

Zakończyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych. To oznacza, że Paweł Tamborski zastąpił Adama Maciejewskiego na stanowisku prezesa warszawskiej giełdy.>>>>

Grupa Azoty

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych wobec podejrzenia naruszenia przez spółki powiązane z rosyjskim koncernem Acron w związku z transakcjami na akcjach Grupy Azoty, wynika z komunikatu Komisji. KNF wszczęła także postępowanie z takich samych pobudek wobec Raiffeisen Centrobank. >>>>

Magellan

Magellan przeprowadził emisję 237 dwuletnich obligacji oraz 240 czteroletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 47,7 mln zł, w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych, podała spółka. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności. „Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone" – czytamy w komunikacie. Wartość zaciągniętych zobowiązań spółki na koniec marca wynosiła 713 mln zł.

Getin Holding

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził bezwarunkową zgodę na nabycie przez Getin Holding 100% akcji VB Leasing Polska, podała spółka. >>>>