"Zwyczajne walne zgromadzenie GPW (...) postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 50.366.400,00 zł. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,20 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41.972.000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 7 sierpnia 2014 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2014 r." - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze Giełdy podjęli uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 32,74 mln zł, tj. 0,78 zł na jedną akcję.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.

>>> Czytaj też: Paweł Tamborski prezesem GPW. Rada giełdy będzie liczyła 7 osób