"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PGNiG S.A. postanawia: 1. dokonać podziału zysku finansowego netto spółki PGNiG S.A. za rok 2014 w kwocie 1 894 893 687,16 zł w następujący sposób: a) kwotę 944 000 000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,16 zł na jedną akcję), b) kwotę 950 893 687,16 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projektach uchwał.

Akcjonariusze zdecydują również o ustaleniu dnia dywidendy na 15 lipca oraz terminu wypłaty dywidendy na 4 sierpnia 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie dywidendy jest zgodny z przedstawioną wcześniej rekomendacją zarządu.

W ubiegłym roku akcjonariusze PGNiG zdecydowali o przeznaczeniu 885 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 1.688 mln zł, na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,15 zł za akcję.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.