Walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 22 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy - na 29 czerwca.

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Alumetal w liczbie 15.077.440.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.