We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto w I-IV kw. wyniósł 28,44 mln zł w porównaniu z 25,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 26,50 mln zł wobec 35,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 584,21 mln zł w 2014 r. wobec 588,10 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 30,36 mln zł wobec 34,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.