Przedmiotem umowy jest wykonanie posadzki, schodów i rampy na przedpolu wejściowym zlokalizowanym na poziomie +1 na Stadionie im. E. Pohla w Zabrzu w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu-Etap I" wraz z wykonaniem niezbędnych prac projektowych, podano w komunikacie.

Termin realizacji zadania to 20 sierpnia 2015 r., podano również.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r.