Wcześniej spółka podawała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 12,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej

Zysk operacyjny wyniósł 18,94 mln zł wobec 18,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,52 mln zł w 2014 r. wobec 371,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 5,32 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe.