"Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki:
1. przekazanie części zysku netto za rok 2014 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na jedną akcję,
2. przekazanie pozostałej części zysku netto za 2014 na kapitał zapasowy" – czytamy w komunikacie.

"W ocenie zarządu przeznaczenie zysków na prowadzoną dotychczas działalność, w szczególności na zakupy portfeli wierzytelności jest bardziej korzystne i opłacalne z punktu widzenia spółki oraz akcjonariuszy" – podano także.

W ubiegłym roku akcjonariusze Vindexus zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 579,6 mln zł, tj. 0,05 zł na akcję.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.