Konsensus rynkowy wynosił 53,7 pkt i był zgodny z wstępnym szacunkiem tych danych. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności. 

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora usługowego wzrósł do 54 pkt w kwietniu z 55,4 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując ostateczne wyniki.

Konsensus rynkowy wynosił 54,4 pkt i był zgodny z wstępnym szacunkiem tych danych.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.