Zysk operacyjny wyniósł 43,71 mln LTL wobec 5,66 mln LTL zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 144,85 mln LTL w 2014 r. wobec 32,79 mln LTL rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1,39 mln LTL wobec 0,04 mln LTL zysku rok wcześniej.

Agrowill Group AB to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy zajmują się produkcją i sprzedażą płodów rolnych, kontrolując i użytkując 30 tys. hektarów gruntów rolnych na Litwie (własnych i dzierżawionych). Prowadzą także działalność związaną z tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznych rozwiązań informatycznych, sprzedażą detaliczną produktów rolnych, sprzedażą pasz dla zwierząt hodowlanych, obróbką zbóż czy magazynowaniem.