Zysk operacyjny wyniósł 28,87 mln zł wobec 24,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,26 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 49,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,06 mln zł wobec 0,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalexport Autostrady jest liderem grupy kapitałowej, koncentrującej swoją działalność na budowie i eksploatacji autostrad.