Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 5,03 mld zł w tym okresie, co oznacza wzrost o 1,4 proc. w skali roku.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 4,04  mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 proc. r/r.

Wynik z odsetek spadł o 6,1 proc. r/r do 8,69 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 3,29 mld zł i był niższy o 3,5 proc. w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 2,6 proc. do 14,47 mld zł w okresie styczeń-marzec br. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 1,0 proc. r/r do 5,03 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 5,0 proc. r/r narastająco do 7,14 mld zł na koniec marca.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 1,73 mld zł na koniec marca br., co oznacza spadek o 4,9 proc. w skali roku.

Łączny współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71 proc. na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93 proc. na koniec września ub.r.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45 proc. na koniec grudnia wobec 13,72 proc.  na koniec września 2014 r. 

>>> Czytaj też: Ekonomia internetowego spaghetti. Jak dostęp do sieci zmienił świat