Zysk operacyjny wyniósł 36,89 mln zł wobec 30,08 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zyski grupy poprawiły się na wszystkich poziomach rachunku wyników. Zysk EBIDTA wyniósł blisko 52,6 mln zł i wzrósł 25% w porównaniu z poprzednim okresem. Wzrost zysku jest wypadkową poprawy struktury kosztowej w wyniku spadku cen głównych surowców oraz poprawy efektywności operacyjnej w wyniku zrealizowanych projektów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć po stronie rynkowej wspierających rozwój sieci hurtowej. Zysk netto dla akcjonariuszy większościowych z działalności kontynuowanej sięgnął poziomu 29,1 mln zł, co daje ponad 43% poprawę wyniku z ubiegłego okresu. Jest to rezultat zarówno poprawy wyniku na działalności operacyjnej, jak również ograniczenia kosztów obsługi zadłużenia" - czytamy w liście prezesa zarządu Michaela Wolffa.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 403,35 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 396,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 6,76 mln zł wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.522,82 mln zł w 2014 r.