Jednocześnie zarząd proponuje przeznaczenie kwoty 60,15 mln zł z zysku za 2014 r. na kapitał zapasowy.

"Zarząd, przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2014 r., kierował się zadeklarowanym w strategii PHN S.A. zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości spółki w formie wypłaty dywidendy oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne grupy kapitałowej, z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację" – czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje ustalić dzień ustalenia prawa do dywidendy na 19 sierpnia 2015 r., a  dzień wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2015 r.

PHN miał 105,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 100,0 mln zł zysku rok wcześniej.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 120,8 mln zł wobec 99,0 mln zł zysku rok wcześniej.

PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.