Zysk operacyjny wyniósł 8,54 mln zł wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 336,24 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 283,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 4,47 mln zł wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym  na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.