Zysk operacyjny wyniósł 7,93 mln zł wobec 9,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,20 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 49,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 5,69 mln zł wobec 6,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne.