Zysk operacyjny wyniósł 3,82 mln zł wobec 12,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody łącznie całkowite sięgnęły 72,61 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 86,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 3,05 mln zł wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej.

W Investments jest regionalnym holdingiem finansowym. W skład grupy wchodzi m.in. Dom Maklerski WISA, W Financials, Euroknowlegde Group Limited. Spółka jest też współzałożycielem i współzarządzającym funduszem WI EEC Ventures. To pierwszy polski fundusz specjalizujący się wyłącznie w sektorze EEC (Energy Environment Cleantech), a wspierany również przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK).