Strata operacyjna wyniosła 0,53 mln zł wobec 2,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,4 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 22,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,38 mln zł wobec 2 tys. zł zysku rok wcześniej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka skupia obecnie swoją działalność na rynku wrocławskim. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r.