Strata operacyjna wyniosła 0,19 mln zł wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,01 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 2,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,01 mln zł wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej.

DGA oferuje szeroki zakres usług konsultingowych oraz rozwiązań gwarantujących optymalizację działania i rozwój zarówno firm, jak i organizacji. Spółki z Grupy Kapitałowej oferują doradztwo oraz profesjonalne usługi dla biznesu i administracji, oferując usługi oraz doradztwo w zakresie m.in. zarządczym, prawnym, księgowym, personalnym, podatkowym czy badawczym.