"Walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto spółki za rok 2014 wynoszącego 52 907 327,65 złotych w sposób następujący:

- wypłata dywidendy: 52 884 720,00 zł
- odpis na kapitał rezerwowy: 22 607,65 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

"Walne zgromadzenie spółki przeznacza z kapitału rezerwowego spółki kwotę 47 848 080,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy" – czytamy dalej.

Projekty przewidują także ustalenie dnia dywidendy na 15 lipca, a dnia wypłaty dywidendy na 4 sierpnia 2015 r.

W ub.r. akcjonariusze GPW zdecydowali o przeznaczeniu 50,37 mln zł na dywidendę za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 1,20 zł na akcję.

W 2014 r. GPW odnotowała 112,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 113,31 mln zł zysku rok wcześniej.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 52,91 mln zł wobec 101,39 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe.

Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.