Zysk operacyjny wyniósł 99,51 mln USD wobec 54,46 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 7,2 mln USD wobec 74,8 mln USD straty rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 606,99 mln USD w III kw. r.fin. 2015/2015 wobec 675,01 mln USD rok wcześniej.

W okresie I-III kw. r.fin. 2014/2015 spółka miała 85,47 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,59 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 838,69 mln USD w porównaniu z 1 813,4 mln USD rok wcześniej. 

W okresie trzech kwartałów r.fin. zysk EBITDA wyniósł 338 mln USD wobec 135,4 mln USD zysku rok wcześniej. 

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.