"Dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2015 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 roku" – czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 12 617 778 według stanu na 5 czerwca br., podano także.

Zarząd FFiL Śnieżka rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na akcję.

W 2014 r. spółka miała 39,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 497,15 mln zł w porównaniu z 520,41 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 24,49 mln zł wobec 21,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.