W skład zarządu powołano ponownie, oprócz prezesa: Wojciecha Narucia na stanowisko wiceprezesa, Annę Podolak na stanowisko wiceprezesa oraz Rafała Kuźmiczonka na stanowisko wiceprezesa wybieranego przez pracowników spółki.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.