Jest to już czwarty z kolei miesiąc, gdy wskaźnik PMI jest poniżej 50 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej 50 kurczenie się sektora.