Bank Pekao SA

Bank Pekao SA

źródło: Forsal.pl / Tomasz Lipczyński

"Rewizja perspektywy odzwierciedla nasze przekonanie, że istnieje prawdopodobieństwo w wysokości 1:3, że wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (BRRD) przez Polskę na początku 2016 r. zmniejszy prawdopodobieństwo potencjalnego nadzwyczajnego wsparcia ze strony polskiego rządu dla banków istotnych dla systemu, w tym Pekao" - czytamy w komunikacie.

Agencja nadal uważa Pekao za "bazową" spółkę zależna w grupie UniCredit.