Gospodarka

Gospodarka

źródło: ShutterStock

Dodatnie saldo wyniosło 2 877,5 mln euro wobec minus 736,8 mln euro po pięciu miesiącach ub. roku, podano w komunikacie. 

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 81213,0 mln USD, a import 77971,9 mln USD (spadek odpowiednio o 12,9% i o 17,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 3241,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1001,5 mln USD)" - podał także GUS.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,0% eksportu ogółem i 66,1% importu ogółem (wobec odpowiednio 65,2% i 67,0% przed rokiem).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.