Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2 proc. wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa wzrosła o 1,6 proc. w strefie euro i o 2 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,9 proc. wzrostu w tym ujęciu. 

>>> Polecamy: Warszawskiej giełdy nie musi spotkać los osiedlowego sklepiku