"Przedmiotem umowy, będącej przyrzeczoną umową sprzedaży udziałów, jest przeniesienie praw do 769 801 udziałów w kapitale zakładowym spółki TK Telekom (...), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym TK Telekom i reprezentujących 100 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników TK Telekom" - czytamy w komunikacie.

Tytułem ceny sprzedaży Netia zapłaciła PKP w dniu zawarcia umowy kwotę 221 856 648,20 złotych, podano także.

>>> Czytaj też: Co dalej z PKP? Prywatyzacyjny pociąg znów rusza

Na początku maja Netia zawarła przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów spółki TK Telekom od grupy PKP. Z tytułu ceny sprzedaży 769 801 udziałów w kapitale zakładowym TK Telekom Netia  zobowiązała się do zapłaty PKP S.A. w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej kwoty 221,86 mln zł. Po transakcji grupa Netia znacznie zwiększy zasięg własnej sieci światłowodowej - TK Telekom posiada około 7,5 tys. km linii światłowodowych w ramach sieci szkieletowej.

Netia utrzymuje komfortowy poziom zadłużenia po zakupie TK Telekom

Lewarowanie finansowe Netii pozostaje na komfortowym poziomie po dokonaniu akwizycji TK Telekom i wypłacie dywidendy, poinformował dyrektor ds. strategii i rozwoju spółki Andrzej Kondracki.

"Po wypłacie dywidendy w wysokości 60 groszy na akcję oraz dokonaniu akwizycji TK Telekom, lewarowanie finansowe grupy Netia pozostaje nadal na komfortowym poziomie" - powiedział Kondracki, cytowany w komunikacie.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.