Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku walutowym nie przyniosło istotniejszych zmian na wycenie PLN. Polska waluta nieznacznie jedynie zareagowała na spadki dolara amerykańskiego na szerokim rynku, przełożyło się na zniżkę kwotowań USD/PLN. W przypadku EUR/PLN w dalszym ciągu za scenariusz domyślny należy zakładać wzrost kwotowań. Brak ważniejszych wydarzeń makro oraz impulsów do handlu przyniósł spokojną sesję na PLN. Warto również bliżej przyjrzeć się sytuacji w koszyku CEE z uwagi na wczorajsze cięcie stóp o 15 pb. (oczek. 10pb.) na Węgrzech. MNB zdecydował się więc sprowadzić stopy niżej niż RPP. Co ciekawe obserwowaliśmy jednak wzrostową sesję na HUF’ie z uwagi na fakt, iż wczorajsza decyzja traktowana jest jako zakończenie cyklu luzowania polityki monetarnej. W szerszym ujęciu wydarzenia ostatnich godzin należy traktować najprawdopodobniej jako korektę wyceny dolara w trendzie wzrostowym. Inwestorzy w dalszym ciągu grają przede wszystkim pod podwyżki stóp w USA. Ruch ze strony FED przyniesie zmianę atrakcyjności większości aktywów na rynku finansowym, w tym walut EM. W konsekwencji ewentualne podwyżki stóp w USA we wrześniu stanowić mogą czynnik ograniczający atrakcyjność inwestycji w PLN.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS zaprezentuje dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach za lipiec. Dane te zwyczajowo nie przynoszą mocniejszych reakcji rynkowych. Większe znaczenie dla handlu będą mieć popołudniowe publikacje z USA dot. m.in. sytuacji na tamtejszym rynku nieruchomości.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsze zmiany na parach związanych z PLN przyniosły odreagowanie z okolic oporów na USD/PLN (3,8176 PLN) oraz GBP/PLN (5,90 PLN). Skala spadków na parach pozostaje jednak ograniczona co wskazuje na próby wygenerowania ok. 10gr konsolidacji, aniżeli kontynuacji ruchu spadkowego. W przypadku EUR/PLN kurs wyhamował wzrosty w okolicach 4,1350 PLN.