"EBITDA LIFO: wzrost o 2,0 mld zł (r/r) w efekcie wzrostu marży downstream o 45%, osłabienia PLN wzg. USD o 22% oraz wzrostu wolumenów sprzedaży łącznie o 15%" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W całym I półr. br. zysk EBITDA w tym ujęciu wzrósł do 4 786 mln zł z 1 824 mln zł rok wcześniej.

EBITDA LIFO w segmencie downstream wzrósł do 2 703 mln zł z 612 mln zł rok wcześniej, w detalu - spadł do 343 mln zł z 359 mln zł, a w wydobyciu - do 13 mln zł z 27 mln zł.

Zysk operacyjny (EBIT) liczony według LIFO dla grupy PKN Orlen wzrósł w II kw. br. do 1 994 mln zł z 4 670 mln zł straty rok wcześniej.

Ogółem skonsolidowany wynik EBITDA PKN Orlen wzrósł w II kw. br. do 3 056 mln zł z 709 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT zwiększył się odpowiednio do 2 592 mln zł z 185 mln zł.

PKN Orlen odnotował 1 367 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 5 197 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24 776 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 28 651 mln zł rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.