W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 3,05 zł. W środę na zamknięciu kurs wynosił 3,29 zł.

Cenę docelową Duonu podniesiono w związku z podwyższeniem przez spółkę prognoz finansowych. Jak wskazano, motorem poprawy wyników w kolejnych latach jest wzrost wolumenów sprzedaży zarówno gazu jak i energii TPA w związku z kontrybucją nowych kontraktów sprzedażowych pozyskanych przez spółkę AMB Energia.

"W 2015 r. główny czynnik poprawy wyników to rozszerzenie marż na skutek spadających hurtowych cen gazu oraz obniżenia średniego kosztu pozyskania LNG w grupie Duon. Zakładamy, iż tempo rozwoju Duonu w kolejnych latach nadal będzie intensywne w związku z utrzymaniem się sprzyjających warunków rynkowych związanych z postępującą liberalizacją rynku gazu oraz rosnącą świadomością klientów odnośnie możliwości zmiany sprzedawcy" - podano również.