- Składowe wskaźnika zmieniły się w różnym stopniu. Najbardziej pogorszyły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 4,5 pkt proc.). Natomiast największą poprawę odnotowano w przypadku oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 2,4 pkt proc.). Zmiany pozostałych składowych tego wskaźnika zawierały się w przedziale od -0,8 pkt proc. do +0,5 pkt proc. - czytamy w komunikacie.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2,6 pkt proc. i ukształtował się na poziomie -14,3 pkt (i był wyższy o 6,9 pkt niż przed rokiem).

"Spadek wartości tego wskaźnika jest wynikiem przede wszystkim pogorszenia się ocen dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek odpowiednio o 4,8 i 4,5 pkt proc.) oraz oszczędzania pieniędzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy (spadek o 1,7 pkt proc.). Nieznacznie poprawiły się przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 0,5 pkt proc.)." - czytamy również w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone  jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 434 wywiadów w okresie 6-15 lipca 2015 r. (w tym 111 metodą CATI).