"Proces sprzedaży jest na bardzo zaawansowany, na etapie due diligence. Myślę, że realne jest zamknięcie na przełomie III i IV kwartału" - powiedział Jędrzejczyk dziennikarzom.

Potwierdził, że w procesie sprzedaży są polskie i czeskie spółki kolejowe i transportu drogowego. "Rozważamy możliwość sprzedaży niezależnie pakietu polskiego i pakietu czeskiego" - zaznaczył.

Zastrzegł, że ze względu na klauzulę poufności nie może podać liczby podmiotów zainteresowanych kupnem. Wskazał jednak, że są to zarówno podmioty finansowe, jak i branżowe.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.