"Produkcja z pierwszej połowy lipca (zanim wznowiono pracę na polu Sabria) wyniosła średnio 3 533 boe/d. Cała produkcja wciąż utrzymuje się na poziomie znacznie poniżej zdolności wydobywczych, co jest rozciągniętym w czasie efektem wprowadzonego przez ukraiński rząd rozporządzenia rezerwującego znaczną część rynku gazu ziemnego dla państwowej firmy - Państwowa Spółka Akcyjna Naftogaz" - czytamy w komunikacie.

Produkcja gazu i kondensatu na Ukrainie w II kw. br. (przypadająca na 70-proc. udział Serinus w prawie użytkowania górniczego) wynosiła odpowiednio: 16,3 MMcf/d i 64 bbl/d. Wartości te są minimalnie poniżej wartości z I kw., co wynika z sezonowego osłabienia popytu, podano

Produkcja na Ukrainie w pierwszej połowie lipca wyniosła średnio 15,9 MMcf/d i 52 bbl/d.

Szacunkowe ceny uzyskane na Ukrainie w ciągu II kwartału ze sprzedaży gazu i kondensatu wynosiły odpowiednio 77,08 USD/Mcf i 46,89 USD/bbl. Dla porównania, ceny zrealizowane w I kw. 2015 r. to 7,84 USD/Mcf oraz 39,83 USD/bbl, podano również.

>>> Czytaj też: Spółka Serinusa otrzymała nową koncesję poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie

W Tunezji łączna produkcja w II kwartale br. wynosiła 1 210 boe/d i była o 23% niższa w porównaniu do 1 579 boe/d odnotowanych w I kw. br. Średnia produkcja ropy w II kwartale wynosiła 955 bbl/d, a średnia produkcja gazu 1,53 Mcf/d.

"Spadek produkcji w głównej mierze spowodowany był przez wyłączenie pola Sabria, a także wiązał się z utrudnieniami w działalności operacyjnej STEG (krajowy system przetwarzania i przesyłu gazu) na skutek wysokich temperatur powietrza utrzymujących się pod koniec czerwca, co ograniczyło sprzedaż gazu z Chouech Es Saida" - wyjaśnia Serinus.

Szacunkowe średnie ceny zrealizowane w ciągu II kwartału wynosiły 64,76 USD/bbl i 9,33 USD/Mcf. W II kwartale zrealizowano trzy odbiory ropy tankowcami.

Średnia produkcja w Tunezji w pierwszym tygodniu kwietnia wyniosła 831 boe/d, na co składa się 796 Mcf/d gazu i 699 bbl/d ropy.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.

>>> Czytaj też: Serinus: Wznowiono produkcję na polu Sabria w Tunezji