"W ramach wezwania spółka nabyła łącznie 20 639 017 akcji zwykłych na okaziciela spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o wartości nominalnej 0,01 euro każda, odpowiadających 20 639 017 głosom na walnym zgromadzeniu spółki i dotychczas stanowiących 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (40,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)" - czytamy w komunikacie.

Po rozliczeniu wezwania, Global City Holdings posiada 23 009 741 akcje własne. W związku z tym, że zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym, nie uprawniają one do żadnych głosów na walnym zgromadzeniu - stanowią 0% efektywnej liczby głosów oraz 44,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podano także.

Na początku czerwca Global City Holdings ogłosiło ofertę skupu 20 769 368 akcji własnych po 47,7 zł za akcję. Sprzedaż akcji w wezwaniu zadeklarowały fundusze posiadające 26,6% akcji GCH. Akcje objęte wezwaniem to wszystkie akcje niebędące w posiadaniu większościowego akcjonariusza GCH. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło upoważnić radę dyrektorów do skupienia tych akcji w okresie 18 miesięcy.

Spółka zapowiadała, że niezwłocznie po zakończeniu oferty skupu akcji własnych zamierza doprowadzić do wykluczenia swoich akcji z obrotu na GPW. Złożyła już stosowny wniosek w tej sprawie.

Global City Holdings (dawniej Cinema City International) jest największym akcjonariuszem Cineworld, drugiej pod względem wielkości sieci kinowej w Europie, zajmującej pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7%. Sieć posiada 201 kin i 1 852 ekrany - wszystkie cyfrowe. Grupa dysponuje również szerokim portfelem nieruchomości w regionie środkowej Europy i Izraela.