"Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w czerwcu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w czerwcu eksport z Polski wyniósł 14,564 mld euro. Był więc o 3,1% większy niż w maju i jednocześnie o 13,3% większy niż w czerwcu 2014 r. " - czytamy w komunikacie.

Liczony w złotych eksport wyniósł 60,585 mld, tj. o 5,1% więcej niż w maju i równocześnie o 13,9% więcej niż przed dwunastoma miesiącami. 

"Czerwcowy wzrost obrotów nie jest zjawiskiem typowym. Poza pojedynczymi przypadkami (jak w roku 2013) dominuje w tym okresie stabilizacja lub wręcz korekta obrotów. Jest to związane z nieco słabszą aktywnością handlu w okresie letnim - więc i mniej intensywnym odnawianiem stanów magazynowych. Przed rokiem w czerwcu sprzedaż eksportowa uległa zmniejszeniu w stosunku do majowej o 0,2%" - czytamy dalej.

Według KUKE, na silny i nietypowy wzrost w roku bieżącym wskazują wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać się istotnie wyższa od notowanej w maju. W miejsce 9,7% pojawi się w statystykach 13,3% - niewiele tylko mniejsze od rekordowych w tym roku 13,9% z marca.

Korporacja oczekuje, że w okresie czerwiec-sierpień 2015 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 12,3% w euro, a w wymiarze złotowym - o 12%. 

"Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2015 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 176,6 mld euro co stanowić będzie wynik o 12,3% wyższy niż w roku 2014. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 727,7 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 10,6% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2014" - napisano w komunikacie.

Dalsze zwiększenie dynamiki eksportu opierać się będzie na postępującej poprawie koniunktury na rynku europejskim oraz w drugiej połowie roku na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów.

"Wspomniane czynniki jeszcze silniej oddziaływać będą w roku 2016 - ich wpływ będzie bowiem widoczny w statystykach wszystkich miesięcy. W związku z tym dynamika eksportu, mimo wyjątkowo wysokiej bazy z roku 2015, wciąż pozostawać będzie wysoka na poziomie 10,2% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 194,7 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 779,0 mld co oznaczać będzie wynik o 7,0% wyższy niż w roku 2015" - konkluduje KUKE.