Zysk operacyjny wyniósł 66,63 mln zł wobec 50,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,24 mln zł w I-II kw. 2015 r. wobec 104,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 1,93 mln zł wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalexport Autostrady jest liderem grupy kapitałowej, koncentrującej swoją działalność na budowie i eksploatacji autostrad.