"Wynik netto zmniejszył się do 37 mln zł w drugim kwartale ze względu na zmianę rok do roku wpływu różnic kursowych z dodatniego na ujemny, podczas gdy wynik półroczny spadł o 8% do 116 mln zł odzwierciedlając jednorazowe koszty transakcji zmiany kontroli, przewyższające poprawę wyniku finansowego netto" - czytamy w komunikacie spółki.

Zysk operacyjny w II kw. 2015 r. wyniósł 141,90 mln zł wobec 165,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 445,40 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 433,89 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 116,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 126,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 808,33 mln zł w porównaniu z 784,33 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że wzrost przychodów odzwierciedla przede wszystkim dobre wyniki oglądalności kanałów tematycznych TVN w efekcie czego przychody związane z reklamą wzrosły o 3,6%.

Skorygowany wynik EBITDA za okres sześciu miesięcy wzrósł rok do roku o 0,9% i wyniósł 265 mln zł w wyniku poprawy przychodów w drugim kwartale skompensowanego z nadwyżką przez inwestycje w wiosenną ofertę programową.

"Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA poprawił się do 3,6 z 3,9 na koniec ubiegłego roku w wyniku wysokich przepływów pieniężnych i korzystnej zmiany kursów walutowych" - podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 170,01 mln zł wobec 135,93 mln zł zysku rok wcześniej.

"Udział portfolio kanałów TVN w całodziennej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej wzrósł rok do roku do 22,1% w drugim kwartale, przy wysokich wynikach kanałów tematycznych, które zrekompensowały mniejszą popularność głównego kanału" - wskazano w informacji.

 „Wyniki TVN w pierwszej połowie roku odzwierciedlają niższą niż oczekiwana oglądalność oferty programowej głównego kanału w połączeniu z niższą dynamiką rynku, którą przypisujemy niepewności związanej z wyborami prezydenckimi w Polsce oraz sytuacją ekonomiczną Grecji i jej potencjalnym wpływem na Unię Europejską. W takim otoczeniu rynkowym utrzymaliśmy rentowność na poziomie skorygowanej EBITDA dzięki zbilansowaniu wzrostu przychodów oraz kosztów operacyjnych, związanych głównie z dalszymi nakładami na ofertę programową" -  powiedział prezes Markus Tellenbach, cytowany w komunikacie.         

Wskazał, że z firma optymizmem rozpoczynamy drugą połowę roku, ponieważ poziom zamówień na lipiec i sierpień wskazuje na przyspieszenie wzrostu rynku, co TVN wykorzysta dzięki jesiennej ofercie programowej wprowadzając nowe programy i seriale.

TVN jest jedną z wiodących spółek mediowych w Polsce oferującą bezpłatne i płatne lifestylowe i rozrywkowe kanały telewizyjne, w tym między innymi TVN, TVN Style, TTV, TVN Turbo, a także wiodący całodobowy kanał informacyjny TVN24 oraz kanał informacji gospodarczych TVN24 Biznes i Świat. W 2014 roku dzięki swojej ofercie TVN zyskał największą na polskim rynku oglądalność na poziomie 22%. TVN Media jest największym domem mediowym w Polsce posiadającym 33% rynku przychodów z reklamy w kanałach własnych TVN oraz dodatkowo sprzedając czas reklamowy wielu innych polskich nadawców komercyjnych.