"W tym przypadku, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, ustalono, iż Trigon Dom Maklerski SA nie dopuścił się naruszenia art. 98a ust. 1 ustawy o obrocie odnośnie utrzymywania w dniach 28-30 grudnia 2011 r. kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego i odnośnie utrzymywania w dniu 30 grudnia 2011 r. skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom skonsolidowanego kapitału wewnętrznego. W ten sposób odpadł jeden z konstytutywnych elementów sprawy administracyjnej, tj. jej przedmiot, co powoduje konieczność umorzenia postępowania administracyjnego stosownie do art. 105 § 1 k.p.a. Tym samym KNF umorzyła przedmiotowe postępowanie administracyjne" - głosi komunikat.