Sprzedaż spółki Gino Rossi (łącznie detaliczna i hurtowa) wyniosła 12,2 mln zł w lipcu i była o 6% wyższa niż rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 5% r/r do 9,2 mln zł, natomiast sprzedaż hurtowa wzrosła o 8% r/r do 3,0 mln zł w lipcu.

W okresie styczeń-lipiec sprzedaż spółki Gino Rossi wyniosła 90,9 mln zł i była wyższa o 7% w skali roku. Sprzedaż detaliczna wyniosła 68,4 mln zł i była wyższa o 7% r/r, zaś sprzedaż hurtowa po siedmiu miesiącach tego roku zwiększyła się o 9% r/r do 22,5 mln zł.

Sprzedaż spółki Simple, realizowana wyłącznie w salonach własnych i do salonów franczyzowych, wyniosła 6,9 mln zł, tj. spadła o 5% w porównaniu do wyniku z lipca 2014 roku. W okresie styczeń-lipiec sprzedaż zwiększyła się o 13% r/r do 56,3 mln zł.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.