Skonsolidowane przychody sięgnęły 5 700,00 mln euro w II kw. 2015 r., co oznacza spadek o 1,1% r/r.

W okresie I-II kw. 2015 r. bank miał 1 034,00 mln euro skonsolidowanego zysku netto, przy przychodach w wysokości 11 500,00 mln euro.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 1 700,00 mln euro.

UniCredit jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jest inwestorem strategicznym Banku Pekao.