Zysk operacyjny wyniósł 10,24 mln zł wobec 14,22 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 109,8 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380,34 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 422,16 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 7,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 769,06 mln zł w porównaniu z 856,53 mln zł rok wcześniej.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 223,1 mln zł w I półroczu 2015 r. (-14% r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 23,32 mln zł wobec 19,21 mln zł straty rok wcześniej.

Łączna liczba usług (RGU) na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 2,253 mln (-7% r/r), co stanowi spadek o 13,3 tys. usług k/k. Liczba usług we własnej sieci zwiększyła się do 1,2 mln (+1% r/r, +1% k/k) przy jednoczesnym spadku liczby usług oferowanych przez dostęp regulowany do 1,053  mln (-15% r/r, -2% k/k).

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.