Zysk operacyjny wyniósł 6,22 mln euro wobec 6,20 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,11 mln euro w I-II kw. 2015 r. wobec 53,36 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 9,24 mln euro wobec 13,87 mln euro zysku rok wcześniej.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, w której odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.