Strata operacyjna wyniosła 3,73 mln USD wobec 1,65 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 245,35 mln USD w II kw. 2015 r. wobec 361,54 mln USD rok wcześniej. Spadek przychodów spółka tłumaczy koncentracją głównie na sprzedaży zapasów Prestigio.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 19,35 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,83 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 527,16 mln USD w porównaniu z 703,92 mln USD rok wcześniej.

"Zarówno w II kw. 2015 jak i w pierwszym półroczu 2015 spółka mierzyła się z negatywnym trendem na swoich największych rynkach działalności – w Rosji i na Ukrainie – wynikającymi z zawirowań w regionie. Ponadto, spółka mierzyła się z problemami związanymi z nadmiernymi zapasami produktów pod markami własnymi i musiała obniżyć ceny, aby je sprzedać" - wskazano w raporcie.

Mimo, iż spółka zanotowała stratę netto zarówno w I kw. jak i w II kw. 2015, strata z drugiego kwartału była znacznie niższa ze względu na fakt, iż szereg problemów został już rozwiązany, podkreślono w informacji.

"Zostało to osiągnięte dzięki znacznemu ograniczeniu wydatków, koncentracji na działalności w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dzięki bardziej precyzyjnemu i konserwatywnemu podejściu do zakupów. W rezultacie, spółka wypracowała wyższy zysk brutto i wyższą marżę zysku brutto oraz zanotowała niższe koszty. Przede wszystkim dyrektorzy spółki wierzą, że pozostała część roku będzie znacznie lepsza" - czytamy dalej.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.