"Plan produkcji jest realizowany zgodnie z planem, a nasze działania koncentrują się obecnie na optymalizacji kosztów i uzyskaniu w jak najszybszym tempie wzrostu wydobycia węgli koksowych, głównie typu hard, charakteryzujących się wysoką stopą zwrotu. Prowadzimy rozmowy z partnerami biznesowymi – zarówno  finansowymi, jak i  branżowymi w kwestii realizacji priorytetowych inwestycji w kopalniach Budryk, Knurów-Szczygłowice oraz w kopalni zespolonej.  Dobrze radzimy sobie z redukcją kosztów operacyjnych, co pozwala nam na zachowanie cały czas płynności finansowej. Mimo niskich poziomów cen węgla na rynku nasze służby handlowe sprzedały sporą część zapasów"  – powiedział prezes JSW Edward Szlęk, cytowany w komunikacie. 

W I półroczu kopalnie JSW wyprodukowały 7,7 mln ton węgla, w tym 5,4 mln ton węgla koksowego i 2,3 mln ton węgla do celów energetycznych. Rok wcześniej kopalnie należące do JSW wydobyły 13,9 mln ton węgla, z tym że kopalnia Knurów – Szczygłowice dołączyła do spółki dopiero 1 sierpnia.

JSW podało, że zapasy węgla w grupie kapitałowej na koniec I półrocza wyniosły 882 tys. ton i zmniejszyły się w ciągu pół roku o 377 tys. ton, głównie na węglu do celów energetycznych.

W połowie roku  zatrudnienie w JSW kształtowało się na poziomie 25 167 osób, a więc było niższe o 1189 osób w stosunku do stanu z końca roku 2014, kiedy to w spółce pracowało 26 356 osób.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej