Zysk operacyjny wyniósł 2,32 mln zł wobec 5,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,83 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 120,62 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. (od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 r.) spółka miała 6,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 333,55 mln zł w porównaniu z 374,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2014/15 r. wyniósł 6,46 mln zł wobec 12,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,9 mln zł.