"Do 28 lipca 2015 r. grupa Sygnity posiadała umowy, z których przychody w IV kwartale roku obrotowego 2015 osiągną wartość 102,6 mln zł, podczas gdy w porównywalnym okresie roku ubiegłego wartość ta wynosiła 95,8 mln zł. Z kolei obecna wartość backlogu na rok obrotowy 2015/2016 wynosi 156,6 mln zł (235 mln w porównywalnym okresie ubiegłego roku). Ta wielkość obejmuje także 18,6 mln zł przychodów z przesuniętej realizacji projektu eZdrowie" - poinformował prezes w liście do akcjonariuszy .

Dodał, że portfel zamówień, a co ważne także pipeline projektów, nad którymi pracuje Sygnity jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych sektorach, klientów, zakresu dostarczanych produktów i usług oraz wartości zamówień.

"Dzięki tej dywersyfikacji obserwujemy również lepszą rentowność naszych przyszłych realizacji" - podkreślił Guy.

Prezes poinformował, że poziom zadłużenia grupy jest na bezpiecznym poziomie, co daje jej komfort dotyczący finansowania przyszłego rozwoju.

"Ponadto z harmonogramu realizacji kilku dużych kontraktów wynika, że do końca bieżącego roku finansowego należy spodziewać się znaczącego spływu należności z ich tytułu, co dodatkowo zmniejszy stan zadłużenia netto" - napisał także prezes.

Na koniec czerwca 2015 r. grupa Sygnity posiadała środki pieniężne w wysokości 7 mln zł, a jej łączne zadłużenie finansowe wynosiło 45,7 mln zł.

Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec czerwca 2015 r. za okres 12 miesięcy krocząco (od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.) wynosił 1,4.

W okresie I-III kw. 2015 r. (od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 r.) spółka miała 6,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 333,55 mln zł w porównaniu z 374,56 mln zł rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,9 mln zł.