"Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert (...)" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w tym tygodniu GDDKiA unieważniła wybór oferty konsorcjum Strabag na zaprojektowanie i budowę drogi na wniosek spółki Impresa Pizzarotti i zapowiedziała, że przeprowadzi wybór najkorzystniejszej oferty powtórnie.

21 lipca br. GDDKiA podała, że oferta konsorcjum Strabag została uznana za najkorzystniejszą w ww. postępowaniu. Odwołanie od tej decyzji wpłynęło 31 lipca.

Wcześniej Dyrekcja poinformowała, że konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe i Strabag złożyło najtańszą ofertę, wartą 436,84 mln zł brutto, na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S6 Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa. Druga najtańsza oferta należała do Impresa Pizzarotti (468,48 mln zł), a trzecia do Energopolu-Szczecin (470,93 mln zł). Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 519,96 mln zł. Wszyscy oferenci zaproponowali 34-miesięczny okres budowy i 10 lat gwarancji na wykonane prace.