Projekt uchwały zakłada umorzenie łącznie 3 225 673 akcji własnych Quercus TFI. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, podano również.

"Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w spółce programem skupu akcji własnych (…). Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu Quercus TFI należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały" – czytamy również w projekcie uchwały.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.